Home

Nieuwe producten en diensten. Andere verdienmodellen. Van pay-per-use, unique-pricing tot en met nieuwe abonnementsvormen. En u herkent het ongetwijfeld: dergelijke ideeën zijn welkom, maar hoe krijg je ze geïmplementeerd? Meestal met omvangrijke procedures en automatiseringprojecten. Dan bent u, als u geluk heeft, weer minstens een jaar verder.
Als u daarop niet wilt wachten, bent u van harte welkom bij Billing House. Wij combineren als geen ander business inzicht en ervaring met bewezen IT-oplossingen. Met Billing House kunt u direct aan de slag omdat wij oplossingen creëren op basis van drie bewezen componenten:

  • Customer care: optimaal bedienen, dus optimaliseren van het rendement van klanten
  • Ordering: ordermanagement, voorraadbeheer en logistiek
  • Billing: van beprijzing (‘rating’) tot en met facturering en betaling plus de koppeling met een financieel systeem

Nu zijn er grotere bestaande spelers die u dit aanbieden in een pakket, maar tegen zeer aanzienlijke licentie kosten en een volledige vendor lock-in. Als u nieuwe functionaliteit wilt moet u wachten op een nieuwe release van het complete pakket of maatwerk laten uitvoeren waar u iedere nieuwe release weer voor betaald.

Bij BillingHouse leveren we een platform gebaseerd op het single-responsibility-principle. Iedere component heeft maar 1 reden tot verandering en als u voor een van de componenten een eigen oplossing heeft dan kan die naadloos worden ingepast.

Uiteraard alleen met de componenten die voor u belangrijk zijn en zonder vendor lock-in!